Indkøbskurv:

0 item(s) - 0,00 kr
Din indkøbskurv er tom.

0

Persondata politik

Hagir har klare retningslinier for behandlingen af dine data.  

Vi ønsker at beskytte dine data på bedste vis og samtidig yde den bedst mulige service til vores kunder.Vi har som lovgivningen kræver revideret vores persondatapolitik,:således den nu er tilpasset gældende lovgivning.

Oversigt

 1. 1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger2. Hvad bruger vi dine oplysninger til
 2. 3. Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig
 3. 4. Hvem deler vi vores oplysninger med
 4. 5. Hvornår overfører vi personoplysninger til lande beliggende uden for EU
 5. 6. Hvor længe beholder vi oplysninger om dig
 6. 7. Hvilke rettigheder har du og hvor kan du klage

 

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger:

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Webshop-admin.dk
v/ Tom Christensen
Mimosavej 8
2720 Vanløse

CVR.nr. 35931880

 

2. Hvad bruges dine oplysninger til

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • 1. Levering af aftalte ydelser/vare/services.
 • 2. Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
 • 3. Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
 • 4. I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter eller tjenester medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

 

3. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

 1. 1. Dit udtrykkelige samtykke som modtager af nyhedsmail
 2. 2. Behandlingen er nødvendige for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eksempelvis når du handler på vores hjemmeside
 3. 3. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Webshop-admin.dk, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
 4. 4. Behandlingen er nødvendige for, at Webshop-admin.dk eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser udgør;
  • Løbende forbedring af vores hjemmesider, produkter, og services.
  • For at målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider. I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger du selv har indtastet på vores hjemmeside.

4. Hvem deler vi dine oplysninger med

Vi deler oplysninger om dig med:

 1. 1. Vores leverandører af IT-services (databehandlere).
 2. 2. Eksterne revisorer.
 3. 3. Facebook og Google med henblik på online annoncering.
 4. 4. Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
 5. 5. Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.

Såfremt vi deler oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed, deler vi alene de almindelige oplysninger, du selv har indtastet i forbindelse med dit køb hos os.

 

5. Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA

Såfremt dine personoplysninger behandles af en udbyder i et andet land, sikre Webshop-admin.dk, at udbyderen alene behandler dine oplysninger i henhold til Webshop-admin.dk’s instruks samt at oplysningerne i øvrigt behandles under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når vi overfører personoplysninger til en databehandler placeret uden for EU/EEA, behandles dataene alene til de formål, der er nævnt under punkt 2.

 

6. Hvor længe opbevare vi dine oplysninger

Oplysninger tilknyttet en transaktion gemmes i 6 år som følge af Bogføringsloven.

 

7. Hvilke rettigheder har du

Som kunde hos Webshop-admin.dk har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

 

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

3. Ret til sletning
Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

4. Ret til begrænsning af behandling
Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

5. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

6.Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

 

7. Ret til at få information om nye formål
Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, under punkt 2 i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

 

8. Ret til at trække dit samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.


Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at Webshop-admin.dk behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

© webshop-admin.dk

240518

Cookies er nødvendige for at få også denne hjemmeside til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Når du fortsætter accepterer du vores brug af cookies. Du kan læse mere her.
x