Kære kunder og samarbejdspartnere

Det meddeles hermed, at Hagir lukker ved årsskiftet 2021/2022.

Corona har medført, at konferencer, firmareceptioner, fester m.m. aflyses. Vore leverandører til altan og udekøkken er havnet i rekonstruktion/betalingsstandsning. Jeg har derfor besluttet at lukke. Jeg havde håbet på en overdragelse af blomsterdelen og en videreførelse af salg til udekøkken og altan – men det er tiden ikke til.

Jeg vil gerne takke vore kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere for opbakning og loyalitet. Jeg glæder mig over, at mange har været med helt fra begyndelsen.

Det er muligt at kontakte os på tlf. 36162577 og på mail.

Lejligheden benyttes til at ønske alle et godt og lykkebringende Nytår.

Med venlig hilsen

Hagir